Nyheter

Konstgräsplan öppnar 7 januari

Konstgräsplanen vid Kastanjeskolan öppnar igen för föreningar och allmänhet den 7 januari 2022.

Konstgräsplanen har utnyttjats mycket sedan den anlades och slitaget har varit stort. Kommunfullmäktige beslutade därför om medel för renovering och under hösten 2021 har planen fått nytt underlag. Även armaturen har bytts ut till ledbelysning. Nya sargar har satts upp för att förhindra att granulat från planen sprids i naturen och extra filter är insatta för att rena spillvatten. Planen har också fått högsta betyg när den besiktigades av Kiwa enligt FIFA:s standard.

- Renoveringen av konstgräsplanen vid Kastanjeskolan har tagit längre tid än planerat och vi är glada att nu kunna öppna för spel igen, vi vet att det är efterlängtat, säger Niklas Sommelius, chef för samhällsbyggnadsenheten i Tomelilla.

Planen är öppen för kommunens fotbollsföreningar att boka och privatpersoner kan nyttja planen för spontanfotboll om det är ledigt. På dagtid används också planen av kommunens skolor.