Nyheter

Kommunens hantering av pandemin utvärderad

Hur hanterade Tomelilla kommun coronapandemin under åren 2020-2021? Det var uppdraget som externa utvärderaren Roger Larsson, Kommunkonsult AB fick under hösten.

Väl, konstaterar han efter att gått igenom skriftliga underlag, intervjuat en rad olika personer och följt kommunikationen.

Han ser en rad faktorer som bidragit till detta:

  • relativt god grundbemanning inom äldreomsorgen
  • goda vårdhygienrutiner som efterlevts väl
  • tillgång till visst lager av skyddsutrustning när pandemin bröt ut
  • reviderad pandemiplan på plats i tidigt skede
  • erfarna nyckelpersoner, exempelvis säkerhetssamordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska
  • en organisationskultur präglad av god samverkan, helhetssyn, prestigelöshet och flexibilitet
  • snabbt formerad ledningsfunktion med såväl tjänstepersoner som politiker från såväl styrande minoritet som opposition
  • täta, återkommande möten i ledningsfunktionen förde snabbfotat arbetet framåt

- När det gäller de tolkningsmöjligheter som ibland fanns inom de nationella råden och restriktionerna, valde Tomelilla en medelväg, menar Roger Larsson. Dessa lokala anpassningar, till exempel vad gäller öppna verksamheter, har haft ett tydligt medborgarperspektiv.

I utvärderingens rapport anges också några erfarenheter att ta med i kommande krisarbete.  Exempelvis att var arbetsbördan under lång tid stor för enskilda tjänstepersoner. Att säkerställa en demokratisk delaktighet och digital kunskap för alla, är andra utmaningar att beakta.

Tomelilla kom ur pandemin utan allvarliga större utbrott av covid-19 inom äldreomsorgen. Dödstalen är därför också relativt låga vid en jämförelse.

- En extern utvärdering är viktig för att lära, men också för att vi ska få en lokal bild av hur pandemin påverkade oss här i Tomelilla, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.