Nyheter

Kommunen utforskar nya arbetssätt för att förutse framtidens klimatutmaningar

Den internationella forskaren, Paul Graham Raven, som är specialiserad på framtidsanalys, kommer jobba i ett projekt tillsammans med kommunen under våren. Syftet med projektet är att utveckla kommunens kapacitet att planera för framtiden kopplat till klimatutmaningar.

Kommunen har nyligen fått en projektansökan godkänd av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Finansiering från Vinnova gör det möjligt att anställa forskaren Paul Graham Raven till och med oktober 2023. Syftet är att utforska och ta fram metoder för att bättre kunna möta framtiden och förändringar i klimatet.

– Framtiden är på många sätt oviss och under ständig förändring. Genom att använda sig av framtidsmetoder kan vi däremot förstå, kartlägga och föreställa oss olika framtidsscenarier och därmed planera och anpassa oss bättre för dem, säger Paul Graham Raven.

Kommunens klimatfärdplan som tas fram under våren 2023 ska utgöra grunden för arbetet i projektet.

– Projektet innebär en fantastisk möjlighet för oss att utveckla kommunens klimat- och hållbarhetsarbete, Paul är en erfaren forskare med stor kompetens inom området, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.

Inom projektet ska en medborgardialog genomföras. Där ska möjliga klimatframtid(er) prövas och skapas av kommuninvånare och andra intressenter.

– Genom att testa nya och kreativa metoder och involvera invånare hoppas vi kunna göra det enklare för alla att förstå och medverka i klimatomställningen, säger Madeleine Wahlund, verksamhetsutvecklare.

Det kommer även tas fram en tillgänglig och inspirerande visualisering om klimatomställningen. Utöver detta kommer kommunens arbetssätt med omvärldsanalys utvecklas. Projektet ska också bidra till kommunens arbete med målen i Agenda 2030 och relatera till kommunens användning av munkmodellen.

 

Fakta

Paul Graham Raven

Paul har tidigare arbetat med framtidsforskning på Lunds universitet och Sheffields universitet där han bland annat tagit fram fiktiva reseguider till en post-fossil framtid, utvecklat spekulativa metoder för att infrastrukturutveckling och publicerat böcker, artiklar och annat. Parallellt med uppdraget för Tomelilla kommun, arbetar han på Malmö universitet.

Paul Graham Ravens hemsida

Reseguider till en post-fossil framtid

Vinnova

Vinnova är Sverige innovationsmyndighet. Läs mer om Vinnova.

Munkmodellen

Läs om Tomelilla kommuns arbete med munkmodellen.