Nyheter

Kommunen överklagar förvaltningsrättens avslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) fattade på sitt sammanträde 13 mars att till Kammarrätten överklaga Förvaltningsrättens domar rörande avslag av de tidigare överklaganden kommunen gjort gällande företaget Scandivanadiums Ltd:s undersökningstillstånd.

Tomelilla kommun yrkar samtidigt att Kammarrätten ska ändra Bergmästarens beslut att bevilja undersökningstillstånd. ­

- Vi anser att det är av principiell betydelse för rättstillämpningen att frågan blir prövad i högre instans, säger ksau:s ordförande Leif Sandberg (C).

Leif Sandberg menar att lagstiftningen är föråldrad.

- Redan befintliga grönare näringar såsom lantbruk och besöksnäring riskerar tryckas undan till förmån för mineralutvinning. som för evigt riskerar förstöra grundvatten och brukningsbar matjord på stora delar av Österlen.

Fotnot: Scandivanadium Ltd vill undersöka förekomsten av vanadin på en rad platser i Skåne, däribland inom Tomelilla kommun.

Överklagan rörande Killeröd nr 1

Övriga kommunens överklaganden är upplagda på samma sätt och rör Andrarum nr 1, Fågeltofta nr 1 och 2, Tosterup nr 1, Flagabro nr 1 och Hammenhög nr 1.