Nyheter

Klimatväxling införs för tjänsteresor

Tomelilla kommun inför intern klimatkompensation för tjänsteresor genom att klimatväxla. Det innebär att en extra kostnad läggs på klimatbelastande resor som flyg och bilkörning. Medlen ska användas till att finansiera projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan inom kommunens verksamheter.

Tomelilla kommun har en målsättning om att verksamheten ska vara fossilbränslefri och klimatneutral 2025. Syftet med klimatväxling är att minska användningen av fossilt bränsle och därmed minska klimatpåverkan från kommunens verksamheter.

– Vi behöver jobba brett med olika åtgärder för att nå vårt övergripande mål om att vara fossilbränslefria och klimatneutrala 2025. Vi vill ställa om våra resor och transporter till mer hållbara och effektiva alternativ. Klimatväxling är en åtgärd som vi nu inför för att uppnå detta, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör.

Pengarna från klimatväxlingen kommer att användas till klimatåtgärder inom kommunens olika verksamheter.

– Vi tror också att detta stimulerar till mer klimatsmarta och hållbara alternativ, som att hålla möten digitalt, cykla och resa med kollektivtrafik, säger Ida Abrahamsson, hållbarhetsstrateg.

Implementeringen kommer att ske i olika steg. Tjänsteresor med flyg och körning med egen bil i tjänst omfattas först. Det är de två reskategorier som ger störst klimatutsläpp. Den första december 2020 införs ett påslag på 30 procent av kostnaden för allt flyg. Procentsatsen stegras sedan succesivt, för att 2025 vara hundra procent. Tjänsteresor i egen bil får ett tioprocentigt påslag för kilometerersättningen med start första januari 2022.