Nyheter

Kastanjeskolan deltar i tävling för en hållbar framtid

Kastanjeskolan har anmält sig till en tävling som hålls av InnoCarnival Skåne. Uppdraget till eleverna är att utveckla egna lösningar som kan bidra till de globala målen och Agenda 2030. Innovationerna kan ge svar på både globala och lokala utmaningar. 

I veckan har fyra klasser i årskurs sju besökt IKEA Museum i Älmhult för att få inspiration och lära sig mer om hur IKEA jobbar med hållbarhetsfrågor. De passade även på att göra studiebesök på BRIO i Osby. Under hösten och vintern kommer alla klasser jobba med att ta fram idéer och förslag. Sedan blir det röstning om vilken innovation som blir Kastanjeskolans gemensamma tävlingsbidrag.

Projektet avslutas med en innovationskarneval, där elever från hela Skåne presenterar sina lösningar och innovationer, 15–16 april 2020 i Malmö.  

Läs mer om InnoCarnival Skåne
Läs mer om globala målen

InnoCarnival Skåne är ett skolprojekt som riktar sig till barn och unga i alla Skånes kommuner. Projektet drivs av Malmö stad, genom Pedagogisk Inspiration Malmö och Region Skåne, i samarbete med näringsliv, offentliga verksamheter och kulturliv från hela regionen.

Foto: InnoCarnival