Nyheter

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn förbättras

Trafikverket förbättrar järnvägen mellan Simrishamn och Ystad. Tågtrafiken ställs in på sträckan Svarte- Ystad- Simrishamn mellan 9 september och 8 november, vilket påverkar all tågtrafik till och från Tomelilla.

Ökad tågtrafik gör att Trafikverket bedömt att Österlenbanan måste rustas upp för att klara belastningen. Spår och växlar ska bytas, mötesspår byggas och plattformar i Ystad ska breddas och förlängas. Arbetet med detta är omfattande och kommer pågå de närmaste åren.

Med anledning av detta, stängs banan av helt för all tågtrafik på sträckan Simrishamn- Ystad -Svarte mellan 9 september och 8 november. Under denna tid ersätts tågen med bussar. Skånetrafiken kommer sätta in extrafordon.

OBS: Avstängningen av tågtrafiken på sträckan Tomelilla–Simrishamn förlängs med cirka två veckor. Anledningen är förseningar av leveranser av material. Det betyder att tågtrafiken är igång igen mellan Tomelilla och Simrishamn 25 november. Buss kommer ersätta inställd tågtrafik. På sträckan Svarte–Ystad–Tomelilla öppnar tågtrafiken enligt plan den 9 november.

Tänk på att bussar tar längre tid än tåg, så planera din resa med framförhållning. Sök din resa i Skånetrafikens reseplanerare för att hitta vilket resealternativ som passar dig bäst.

All information om förbättringsarbetet och hur du kan resa under avstängningen finns på Skånetrafikens och Trafikverkets webbplatser.

Skånetrafiken

Trafikverket

Frågor och svar