Nyheter

Jämställt försörjningsstöd

Strax före sommaren tog familjenämnden beslut om att införa ett jämställt försörjningsstöd. Nu har individ- och familjeomsorgen börjat arbeta efter de nya rutinerna.

Det nya består i att försörjningsstödet delas helt lika mellan parterna i ett parförhållande.

- Nu gör vi så att vi begär uppgifter om två utbetalningskonton istället för som tidigare ett, berättar Daniel Nilsen, enhetschef på individ- och familjeomsorgen.

För att kunna genomföra justeringen har det krävts en del kontakter med mottagare av försörjningsstöd och arbete med att få de digitala systemen att svara mot de nya rutinerna.

- Vi arbetar också kontinuerligt med att i vår information trycka på att båda i ett hushåll med parrelation har ansvar för försörjning och ekonomi, säger Daniel Nilsen.

Handläggarna arbetar enligt den nya rutinen redan nu, men det återstår en del arbete med framförallt systemen.

- Vid årsskiftet bedömer jag att vi är helt klara, avslutar Daniel Nilsen.