Nyheter

Högstadieelever välkomnas tillbaka

På måndag, 25 januari, återgår Tomelillas högstadieelever till undervisning på plats, på Kastanjeskolan.

Beslutet togs efter att Smittskydd Skåne hävt sin rekommendation om distans- och fjärrundervisning.

- Övergång till distans- och fjärrundervisning fungerade bra och vår personal och våra elever gjorde en imponerande omställning på mycket kort tid, säger skolchef Johan Holmqvist och fortsätter:

- Trots det är vi övertygade om att skolan som arbetsplats för våra elever är det bästa alternativet. Det är självklart viktigt att vi alla hjälps åt med att minska smittspridningen men våra barn och ungdomars utbildning är också viktig. Vi måste se till de får den bästa möjliga undervisningen under sin skoltid.

Större klasser och undervisningsgrupper kommer att anpassas för att kunna hålla bättre avstånd när eleverna kommer tillbaka till skolan på måndag. Man kommer även att titta över scheman för att minska antalet elever som vistas samtidigt på skolan. Mer detaljerad information får vårdnadshavare och elever direkt från Kastanjeskolan. Johan Holmqvist trycker på att Folkhälsomyndighetens råd givetvis fortfarande gäller och att det är mycket viktigt att stanna hemma vid minsta symtom.

- Är vi noga med det kanske vi kan få en ”vanligare” skolavslutning än den vi fick sommaren 2020.