Nyheter

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift?

Under september månad genomför Tomelilla kommun en kontroll av avgiften för barnomsorg som betalats in under 2019. De inkomstuppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Rättvis avgift
Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som finns. Efterkontrollen ska säkerställa att ingen betalar för mycket eller för lite i avgift. Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift betalats, kommer en justering att ske. Har du betalat för hög avgift görs en återbetalning. Har du betalat för låg avgift skickas en faktura. Lägsta gräns för återbetalning och fakturering är 600 kr.

Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss och meddela att det gäller avgiftskontroll i förskola eller fritidshem.

E-post: avgiftskontroll@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Telefon: 0417-180 00