Nyheter

Hållbarhetsarbete i fokus vid studiebesök från Litauen

Samordnad varudistribution – det var ämnet för dagen när Tomelilla kommun och Energikontor Sydost under 18 juli 2019 gemensamt stod värd för ett studiebesök från Litauen.

Den sju personer stora delegationen från litauiska kommunen Rietavas var intresserad av att få veta mer om hur man som kommun kan arbeta med samordnad varudistribution, ett hållbarhetskoncept som Tomelilla tillsammans med grannkommuner i sydöstra Skåne arbetat med under flera år. Det handlar kort om att aktivt jobba med att optimera de transporter som används inom kommunen utifrån ett resurs- och hållbarhetsperspektiv.

Det unika med Ystad-Österlenmodellen är att kommunen sköter planeringen av rutterna själv, en modell som dessa kommuner var först ut med i Sverige.

- Det är roligt att vår kommun och arbetet inom sydöstra Skåne valts ut som ett exempel på hur man framgångsrikt kan jobba för att minska klimatpåverkan och samtidigt få en rad andra goda effekter på köpet, säger Ida Abrahamsson, hållbarhetsstrateg i Tomelilla kommun.

Det litauiska intresset för konceptet har väckts genom ett pågående EU-projekt, Low Carbon Logistics, där Energikontor Sydost är projektägare och lead partner.

Från Sverige deltog förutom Ida Abrahamsson deltog bland andra Per-Martin Svensson, kommunalråd Tomelilla kommun samt Olof Moen och Fredrik Mårdh från Energikontor Sydost. De sistnämnda representerade i detta sammanhang också Nationellt centrum för kommunal samordnad varudistribution.

Läs mer om Tomelillas arbete med samordnad varudistribution