Nyheter

God dialog gynnar företagsklimatet

Det sammanfattande omdömet har ökat liksom uppfattningen om dialogen med kommunen men betyget för såväl upphandling som tillgång på kompetens har sjunkit. Det är i korta drag resultatet för Tomelillas del i Svensk Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet.

Rankingen bygger på en enkätundersökning där företagare lämnar sin uppfattning i en rad olika områden, exempelvis kontakten med kommunen, kommunens myndighetsutövande, attityder till företagande och förutsättningar för företagande.

När det gäller dialogen med kommunen ligger Tomelilla en bra bit över riksgenomsnittet.

- Jag gläder mig åt vår utveckling, framförallt då det är ett område som vi verkligen också har i vår hand och kan påverka, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör i Tomelilla kommun. Inte desto mindre, jobbar vi vidare för att utvecklas än mer.

Nästa vecka kommer Svenskt Näringslivs representant till Tomelilla för en mer detaljerad genomgång. Bland de fyra kommunerna i sydöstra Skåne ligger Tomelilla näst högst rankad efter Ystad.

Läs mer om resultatet