Nyheter

Fritidschecken – för en aktiv fritid

Kommunfullmäktige beslutade i början av året att man skulle ta fram en fritidscheck för barn och unga i kommunen. I dagarna skickades den ut till alla i åk 4–9 i Tomelilla kommun.

Fritidschecken är värd 250 kr och gäller som betalning eller delbetalning för till exempel en medlemsavgift eller deltagaravgift i någon särskild aktivitet. Checken kan lösas in hos olika föreningar och på kommunens kultur- och fritidsverksamheter.

- Det är första året med en fritidscheck i kommunen och vi gläds åt att beslutet nu verkställs, säger Marie Ståhlbrand, kultur- och fritidsnämndens ordförande.  Vår förhoppning är att det kan leda till att våra barn och ungdomar är än mer aktiva i föreningslivet.

Checken är giltig till och med den 1 oktober 2020 och kan användas för kostnader som rör hela år 2020.

- Fritidschecken är ett komplement till föreningarna med möjlighet till att allt fler får en aktiv fritid, säger Marie. Vi ser också att det möjliggör för barn och föräldrar till ökat inflytande och valmöjligheter.

Här kan du kan läsa mer om fritidschecken och hur den fungerar.