Nyheter

Fotoprojekt i Lars Tunbjörks anda

Under våren 2019 deltog Tomelilla, som en av fyra utvalda orter i Sverige, i ett fotopedagogiskt projekt i Lars Tunbjörks stiftelse regi.
Projektet finansierades av allmänna arvsfonden. Tomelilla Konsthall organiserade projektet och tillsammans med fotopedagog Jerker Andersson inspirerades grupper från grundskolor, Folkhögskolan och Kulturskolan av fotolegenden Lars Tunbjörks sätt att fotografera. Resultatet har nu blivit till en fotobok; Sidospår.

En av de grupper som deltog i projektet var elever från Kastanjeskolans bildprofil, årskurs sju. Genom Tunbjörk-projektet fick eleverna möjlighet att träna sig i att fotografera med ett konstnärligt öga och fördjupa sig i fotografen Lars Tunbjörks personliga stil. Genom workshops och med handledning av fotopedagogen Jerker Andersson och bildläraren Jenny Meyer växte det fram foton i Tunbjörks anda.

Projektet blev mycket lyckat och eleverna uppskattade de varierande arbetsformerna och att bilderna skulle tas i deras närmiljö, Tomelilla. Projektet kommer leva vidare som ett återkommande arbetsområde på Kastanjeskolan i ämnet Bild. 

– Att få möjlighet att vara en del av ett större sammanhang är betydelsefullt och Tomelilla Kommun tackar Lars Tunbjörks stiftelse för ett mycket givande samarbete, säger Désirée Lennklo, Tomelilla Konsthall  och Jenny Meyer, lärare.

För den som är nyfiken finns ett blädderexemplar av boken Sidospår i Tomelilla konsthall.