Nyheter

Förstudie genomförs i samarbete mellan Tomelilla kommun, Kåseholms slott och Matrundan Österlen

Tomelilla på Österlen är sedan länge en plats där matproduktion är i centrum. En förstudie inom projektet 55ºN undersöker nu förutsättningarna för att starta upp ett kulinariskt kunskapscenter. Målbilden är en innovationshubb för hållbar utveckling och kreativa matnäringar.

Förstudie 55ºN är ett samarbete mellan Tomelilla kommun, Kåseholms slott och Matrundan Österlen med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 55ºN ska undersöka förutsättningarna att skapa ett kulinariskt center – en plats där odlare och andra matproducenter, matkreatörer, innovatörer, forskare, barn och elever möts i Tomelilla på Österlen för att tillsammans driva och skapa en sund, hållbar utveckling.

– Det finns så mycket kunskap och idéer som genom erfarenhetsutbyte och samarbete kan växa och utvecklas till något större. Alla har en roll att spela för att förbättra matens ekosystem, säger Britt-Marie Börjesson, kommundirektör Tomelilla kommun.

Förstudien utgår från att Kåseholms slott kan bli platsen för ett nytt kulinariskt center i Skåne. Tillsammans med referenspersoner, analyseras förutsättningarna. Studien ska också undersöka vilka behov och möjligheter lokala matföretag ser. En näringslivsundersökning i samarbete med fem internationella studenter från Lunds universitet som intervjuar Matrundans medlemsföretag är under genomförande. Barn och unga är också en viktig del av förstudien. Genom workshops och studiebesök ska Tomelilla kommuns skolledning identifiera hur skolan kan arbeta med frågor om mat och hållbarhet.

Matrundan på Österlen består av ett 40-tal lokala matföretag som samarbetar kring kulinarisk turism. Föreningen är en av projektets partners.

– Vårt fokus har under många år varit att utveckla kulinariska upplevelser hos våra medlemmar. Vi vill se hur ett kulinariskt centrum skulle hjälpa våra företagare i framtiden och att skapa fler möjligheter till utveckling och samverkan, säger Helena Ingvarsson, ordförande för Matrundan på Österlen.

Förstudien är inriktad på Tomelilla med omnejd, men ska också undersöka förutsättningar för internationellt samarbete.

– Vår vision är en miljö där nya matidéer tas vidare i form av samarbeten som gynnar en stor bredd av lokala och regionala aktörer - allt ifrån lokala matföretagare och närliggande branscher till kommunala verksamheter och forsknings- och utvecklingsaktörer, säger Joakim Silvandersson, Kåseholms slott.

– Vi har en hel del kontakter också utanför Sverige som vi gärna samarbetar med. Utmaningarna är många gånger desamma. Vårt fokus är på den goda maten - den som bidrar till ökad livskvalité, smakar gott och är näringsrik utan att orsaka en utarmning av jorden, säger Jamie White Kåseholms slott.

Resultatet av förstudien ska presenteras under hösten och ska ligga till grund för ansökan om ett eller flera genomförandeprojekt.

Idag lanseras också en film om matinitiativet 55ºN för att inspirera och bjuda in andra mataktörer till samarbete.

Se filmen om 55ºN 

Läs mer om projektet på tomelilla.se/55n

Kontakt:
Frida Tiberini, projektledare Tomelilla kommun: frida.tiberini@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Jamie White, Kåseholms slott: jamescwhite3@remove-this.gmail.remove-this.com
Helena Ingvarsson, Matrundan Österlen: info@remove-this.matrundan.remove-this.se