Nyheter

Första spadtaget för ny lekplats i Tryde

Första mars togs första spadtaget för en helt ny lekplats på Tingvallavägen i Tryde.

Markarbetet påbörjas första mars och sista leveransen av lekredskap kommer vecka 11. Lekplatsen placeras på samma ställe som den gamla lekplatsen var och redskapen har valts ut för att det ska finnas något som tilltalar både mindre och äldre barn.

Byalaget i Tryde har varit involverade i processen och hjälpt till att välja lekredskap och underlag. Färgtemat är rött och gult och fallskyddsunderlaget ska bestå av bark.

Målsättning är att lekplatsen kan öppnas för lek någon gång under april månad.