Nyheter

Försörjningsstödsteamet nominerat till årets team

Försörjningsstödsteamet i Tomelilla kommun är nominerat till årets team på Framtidsgalan som hålls 9 november i Stockholm. Enhetschef Tina Svensson, och hela teamet, är glada för nomineringen:

- Vi känner oss uppskattade för att vårt arbete syns och lyfts fram, säger enhetschef Tina Svensson.

För cirka två år sedan byttes så gott som hela arbetsgruppen ut. I samband med det påbörjades ett arbete med att skapa rutiner, processer och arbetsmetoder. Under de senaste åren har arbetsgruppen också gjort en resa med fokus på den digitala utvecklingen.

- Tomelilla kommuns invånare har getts möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt. Detta tillsammans med en automatisering av handläggningsprocessen har lett till ökad tillgänglighet och skyndsammare handläggning för de sökande. För oss i arbetsgruppen har det frigjort tid att kunna arbeta med det interna utvecklingsarbetet och jobba mer aktivt för att få individen självförsörjande, berättar Tina Svensson.

Stark vi-känsla
Genom ett tillitsbaserat ledarskap ges arbetsgruppen utrymme att vara delaktiga och ständigt få vara en del av utveckling. Det bidrar till att arbetsgruppen är motiverade och att det finns ett förtroende mellan chef och medarbetare.

- Att arbeta med försörjningsstöd är en utmaning då vi ständigt möter många målgrupper med olika behov. Vi är en arbetsgrupp med olika bakgrunder och med våra gemensamma krafter och en stark vi-känsla ges vi utrymme för att ständigt utvecklas, säger Tina Svensson som betonar att nomineringen verkligen är hela teamets förtjänst:

- Gruppen består av lagspelare som strävar efter att ha högt i tak, öppna dialoger och målsättningen är att alla ska känna sig som en del av laget.

Galan hålls i Stockholm
Framtidsgalan hålls 9 november på Tyrol i Stockholm, och är i år ett hybridevent, vilket innebär att man kan välja att vara där på plats eller att delta digitalt via Lanseras virtuella eventplattform.

Framtidsgalan anordnas av Framtidsverket, vars mission är att stötta kompetensförsörjningen och väcka ungas nyfikenhet för en karriär inom offentlig sektor. Medarrangörer och kategoriägare för respektive pris är Stockholm Stad, Sigtuna Kommun, Actea Consulting samt Kommunerna i Halland; Varbergs kommun, Halmstads kommun och Falkenbergs kommun.