Nyheter

Föräldrautbildning för dig som separerat eller är i en separation

I vår erbjuder Tomelilla kommun föräldrautbildningen BiFF, Barn I Föräldrars Fokus, som riktar sig till dig som förälder som separerat eller är i separation.  

Barn som upplever/har upplevt skilsmässa har ofta många tankar och känslor kring detta. Du kan som förälder vara till stor hjälp för ditt barn. Hur en separation hanteras påverkar barnets mående både på kort och lång sikt. De flesta föräldrar upplever periodvis att det kan vara svårt att vara förälder i den aktuella situationen. En ökad kunskap om barns behov och hur du kan underlätta för ditt barn i den situation som råder är därför ofta till stor hjälp. I BiFF ges du kunskap och möjlighet att tillsammans med andra föräldrar och utbildade gruppledare reflektera över hur du kan stödja ditt barn.  

Ur innehållet i utbildningen: 

  • Barnets situation och påverkan under och efter en skilsmässa 

  • Vad barnet behöver 

  • Vad du som föräldrar kan göra för att bättre hantera situationen och hjälpa ert barn 

Välkommen att delta!  

Utbildningen är gratis och innehåller tre träffar i grupp tillsammans med andra föräldrar i liknande situation. Gruppen består av cirka sex föräldrar. Du kan anmäla dig till utbildningen även om den andre föräldern inte vill delta. Om ni vill delta båda erbjuds ni olika grupper. 

Vårens utbildning äger rum på Banmästaregatan 17. Träffarna är planerade till: 

Onsdag 20/4 kl. 17-19 

Tisdag 26/4 kl. 17-19 

Måndag 9/5 kl. 17-19 

Välkommen att kontakta Tomelilla direkt på 0417-180 00 eller kommun@tomelilla.se för att anmäla dig eller få mer information.

Varmt välkommen!