Nyheter

Flytta eller minska din elanvändning

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter.

Vi behöver minska och flytta vår elförbrukning för att kapa topparna och minska risken för effektbrist. Genom att minska din elanvändning sparar du pengar och bidrar samtidigt till att sänka elpriset och minska belastningen på elnätet.

Viktigast är att vi kan hjälpas åt att minska elanvändningen de timmar då elnätet är som mest belastat. Detta är framför allt under morgonen mellan 8-11 och tidig kväll mellan 16-19.

Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska vår elanvändning i vinter.