Nyheter

Flytt till nytt för omsorgsverksamhet

Idag är lokalerna i Industribyn helt tomma. Men till sommaren kommer över 40 medarbetare utgå härifrån och ha sina kontorsarbetsplatser här.

Flytt från Välagården som sålts till ny ägare, var grunden för nya lokaler. Men med det uppstod också nya möjligheter för kommunens vård- och omsorgsverksamhet.

- Flytten gav tillfälle att samordna och förbättra på olika sätt, berättar Patrik Sikt, omsorgschef i Tomelilla kommun. Det är inte ofta man kan börja helt från början med att skapa anpassade, funktionella lokaler som också gynnar vässade arbetssätt och samarbeten.

Fastigheten ägs av det kommunala bostadsbolaget Österlenhem och lokalerna ligger också vägg i vägg med företagets kontorslokaler på Norra industriområdet i Tomelilla. Lokalerna är just nu helt tömda och väntar på ny interiör. Här ska nu arbets- och mötesplatser för medarbetare inom vård och omsorg skapas. Det gäller en del av hemtjänsten och den hemsjukvård som utgår från centrala Tomelilla samt delar av daglig verksamhet (aktiviteter för personer med funktionsvariationer).

Ny plats för tvätt

Lager för hjälpmedel och rum för exempelvis desinfektion ska också få plats tillsammans med en ny tvätt av arbetskläder

- Nu kan vi kan samla tvätt av arbetskläder på ett ställe i lokaler som blir helt anpassade för det, berättar Patrik Sikt. Tvätten kommer att drivas inom daglig verksamhet.

Möjligheten att tvätta en större volym av verksamhetens arbetskläder betyder också att en daglig verksamhet som ligger så nära den öppna arbetsmarknaden som möjligt, skapas.

- Redan idag finns det en grupp inom daglig verksamhet som har hand om tvätt från övrig daglig verksamhet, men nu utökar vi med en lokal till. Det ger också plats för fler som behöver meningsfulla aktiviteter, säger Patrik Sikt. Exakt hur många, vet vi dock inte fullt ut i dag eftersom vi inte är helt klara med den planeringen.

- Det är inte bara själva tvättandet det handlar om, tvättgodset ska också samlas in och levereras tillbaka. Det är en separat del av daglig verksamhet som kommer att hantera det, förklarar Patrik Sikt.

Fler vinster

Det finns fler vinster med huset och ett nytt tvätteri.

- Omvårdnadspersonalen som idag tvättar kommer avlastas vilket frigör tid för det man är specialister på – omsorg, säger Marianne Åkerblad, (M) ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Att anpassa lokaler på det sätt vi nu kan göra, ger goda förutsättningar för verksamheten att utveckla servicen till invånarna än mer.

Ritningarna är klara men det finns fortfarande en hel del arbete kvar med allt praktiskt kring att planera för el, ventilation, VVS och annat innan själva byggarbetet kan kommer i gång.

Kommunen räknar med att kunna ta lokalerna i bruk under sommaren 2022.

Korta fakta:
Adress:  Industribyn 22, Tomelilla.
Yta:  ca 650 kvm fördelat på två våningar
Yrkesgrupper i huset:  Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, undersköterskor och enhetschefer för hemtjänst och hälso- och sjukvård, deltagare och arbetsledare daglig verksamhet.
Antal personer:  cirka 45.
Planerat öppnande: 1 juni 2022.