Nyheter

Fler behöriga till gymnasiet

För skolresultaten i Tomelilla kommun syns en förbättring sedan i fjol för samtliga parametrar som mäts.

I årkurs nio har andelen elever som har behörighet till gymnasiet ökat denna vårtermin i jämförelse med våren 2019.  Av de elever som gick ut nian 2020 är 74 procent behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram. En ökning med 3,6 procent från i fjol. Meritvärdet har ökat med 10,9 till 191,2.

Resultaten för årskurs sex ligger på samma nivå som förra året dock med något förbättrade resultat. Då resultaten för årskurs 3 bygger på nationella prov som inte kunde genomföras i våras, finns de inte med i denna slutsammanställning.

– Resultat är bättre än i fjol vilket är glädjande. Vi har en stabil skolorganisation på plats och goda förutsättningar för att resultatutvecklingen ska kunna fortsätta, säger Johan Holmqvist, barn- och utbildningschef.