Nyheter

Flaggning för Ukraina

Genom ett ordförandebeslut, flaggar Tomelilla kommun med den ukrainska flaggan för att visa solidaritet med det ukrainska folket.

Den ukrainska flaggan kommer tillsammans med EU-flaggan, den svenska flaggan och kommunflaggor hänga utanför kommunhuset tills vidare.