Nyheter

Familjecentralen ett steg närmre

En familjecentral är ett enda ställe där barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer kan arbeta tillsammans under samma ledning för barns och familjers bästa. Måndagen den 15 april undertecknade Region Skåne och Tomelilla kommun en avsiktsförklaring för att starta en familjecentral i Tomelilla.

Familjecentralen innebär en samverkan och samlokalisering av mödra- och barnhälsovård, socialtjänst och öppen förskola.

--Genom att familjerna besöker den öppna förskolan och där kan träffa personal med olika professioner blir det en naturlig knutpunkt. Där kan ett arbete ur det positiva etableras tidigt och familjecentralen blir på så sätt en viktig del av det förebyggande arbetet, säger regionråd Birthe Sandberg, som undertecknade avsiktsförklaringen för Region Skåne.

Tomelilla kommun företräddes av familjenämndens ordförande Christer Yrjas. Även han betonade styrkan i det förebyggande arbetet.

--Detta är ett långsiktigt besparande arbete. Vi kommer inte vara klara nästa vecka, men alla är överens om att det är detta vi vill och vi kommer jobba på och försöka hitta lösningar i ett så högt tempo som möjligt.

Avsiktsförklaringen är måhända ett första formellt steg, men den har föregåtts av ett gediget internt arbete. Socialchef Viweca Thoresson berättar att alla parter är på det klara med vad som behövs för att familjecentralen ska fungera bra.

--Vi har haft en mycket kreativ och positiv process tillsammans.