Nyheter

Enkelriktad gata ändrar körriktning vid torget i Tomelilla

Gatan bakom kiosken på torget i Tomelilla får ändrad körriktning. Den ändras från att idag vara enkelriktad i södergående riktning till att bli enkelriktad i motsatt riktning.

Ändringen görs för att förbättra trafikflödet kring torget och börjar gälla fredag 21 april.