Nyheter

En insats för både dig och naturen

Se hit markägare! Nu kan du få hjälp att anlägga en våtmark eller damm, samla vattnet i en översvämningsyta, återställa ett rätat vattendrag till sin ursprungliga form eller lyfta upp vatten i marknivå från en kulvert. Genom projektet Vattenvård i sydost får du kostnadsfri hjälp och rådgivning att genomföra olika vattenvårdsåtgärder.

– Som markägare erbjuds du hjälp av en åtgärdssamordnare som sköter alla kontakter, ser till att projektet genomförs och söker bidrag för finansieringen, säger Therese Parodi, projektledare i Tomelilla kommun på uppdrag av vattenråden.

Välkommen att kontakta Therese Parodi med frågor eller om du vill göra en vattenåtgärd.

Mejla: therese.parodi@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Bakgrunden till projektet är att vattendragen i sydöstra Skåne behöver förbättras för att uppnå god kemisk och ekologisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten.

Läs mer på tomelilla.se/vattenvard