Nyheter

Elljusspåret i Kronoskogen får ny belysning

Elljusspåret i Kronoskogen får ny armatur och nya belysningsstolpar. Arbetet börjar 30 januari och beräknas vara klart i mitten av mars.

I det 2,3 kilometer långa elljusspåret i Kronoskogen blir det ny armatur och totalt 65 nya belysningsstolparna i kompositmaterial. Spåret kommer också justeras något och blir 200 meter längre. Den del av slingan som är tillgänglighetsanpassad får ny armatur och underlaget i motionsspåren kommer fyllas på med nytt material när bytet av belysningen är klar.

Idag har elljusspåret luftburna ledningar vilket gör att de är utsatta för grenar och träd som faller vid blåst. De nya ledningarna kommer läggas i marken vilket gör att de är skyddade vid hårt väder. Den nya belysningen kommer också känna av om det är motionärer i spåret och då tändas upp helt. I grundläget är det 20 procent av kapaciteten som är tänd, dels för att spara energi, dels för att inte störa växt- och djurlivet.

Under de veckor som arbetet pågår kommer framkomligheten vara begränsad i perioder, beroende av var på slingan arbetet pågår.

Belysningen kommer inte fungera mellan 30 januari tills mitten av mars.