Nyheter

Eldningsförbudet är upphävt

Från och med tisdag 4 juli 2023 upphävs eldningsförbudet i Tomelilla kommun. Det betyder att det återigen är tillåtet att elda utomhus, men vi vill ändå uppmana dig att vara försiktig.
 

  • Använd gärna fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, till exempel kommunens iordningställda grillplatser.
  • Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

 
Beslutet om att upphäva eldningsförbudet gäller tills vi meddelar något annat.

Finns det ett bevattningsförbud?

Än så länge finns inget bevattningsförbud i Tomelilla kommun. Spara ändå på vattnet i den mån det går, undvik att vattna exempelvis gräsmattor i detta läge.

20230622 meddelar Länsstyrelsen i Skåne att flödena i de skånska vattendragen nu är så låga att det inte längre är tillåtet att ta vatten för att bevattna om man inte har tillstånd genom vattendom. Detta gäller även kommersiella odlingar. Ett uttag av vatten i vattendragen just nu, riskerar att skada miljön.

Läs mer om förbudet att ta vatten ur vattendragen på Länstyrelsen Skånes webbplats.