Nyheter

Distansundervisning på högstadiet

Kastanjeskolan i Tomelilla kommer från terminsstarten 11 januari till och med 24 januari övergå till distans-/fjärrundervisning.

 

 

Detta beslut har fattats som ett brådskande ordförandebeslut i familjenämnden efter rekommendationer från Smittskydd Skåne som kom 7/1. Anledningen är den omfattande smittspridningen av covid -19. Samma rekommendation gäller för högstadier i alla kommuner i Skåne.
Alla klasser i år 7-9 berörs, förutom grundsärskolan som fortsätter sin undervisning på plats. Detsamma gäller några elever som bedöms behöva detsamma för att lärandet ska fungera på ett bra sätt.
Skollunch kommer erbjudas för upphämtning till den som behöver.
Mer detaljerad information om hur distansundervisningen/fjärrundervisningen ska gå till och skollunch, får vårdnadshavare och elever direkt från Kastanjeskolan.