Nyheter

Digitaliseringstema på Tomelilla Kulturhus under våren

Under våren har Tomelilla kulturhus gett extra plats för den digitala utvecklingen i samhället. Det kommer att märkas på program och aktiviteter.

Allt mer av samhällsservice och underhållning finns digitalt, men alla har ännu inte de kunskaper de behöver för att ta del av den digitala världen. Genom att erbjuda flera olika aktiviteter på olika nivåer är tanken att fler ska våga prova.

Tomelilla kommun är mitt i en genomgripande process där allt mer av kommunens verksamhet ska bli digital. En del av uppdraget som kommunen har är också att se till att den digitala tekniken och tjänsterna blir mer tillgängliga för alla. På så sätt ligger kulturhusets tema under våren helt rätt i tiden.

En del av programpunkterna är utbildning på basnivå, medan andra istället är forum för debatt och diskussioner bland annat om hur man kan undvika och hantera de negativa effekter som nätet kan ha, till exempel trakasserier och felaktig information.

Här hittar du hela programmet.