Nyheter

Digitalisering på rätt spår

Idag släpptes Internetstiftelsens årliga rapport ”Svenskarna och internet”. I år har en särskild blick riktats på digitala samhällstjänster som levereras av stat, region och kommun.

En majoritet anser att de digitala tjänsterna underlättar vardagen. Rapporten tar också, likt förra året, upp det digitala utanförskapet där ålder och utbildningsnivå ser ut att spela en stor roll. För vissa tjänster kan man också utläsa en skillnad mellan stad och landsbygd.

En av slutsatserna man kan dra av rapporten är att det finns en stor potential för att utveckla relevanta tjänster och att stötta fler att upptäcka vilken kvalitet de kan ha i det dagliga livet.

- Det här bekräftar att Tomelilla kommun är på helt rätt spår, säger kommundirektör Britt-Marie Börjesson. I vårt arbete med framtagande av nya digitala tjänster, har vi valt att också tätt knyta ett utvecklande av kundservicemetoder i syfte att överbrygga digitalt utanförskap.

91% av alla invånare i landet använder internet. Av den dryga miljon som inte gör det, säger en femtedel att tekniken är en tröskel.

Tomelilla kommun har tidigare under året beviljats över 5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, för att under en 3-årsperiod jobba med digital kommunal service.