Nyheter

Digitala vattenmätare förenklar

Nu går vi över till digitala vattenmätare. Fördelen med en digital mätare är att du inte längre behöver lämna in din mätarställning manuellt. Istället hämtar vi in ditt mätvärde i samband med faktureringen, vilket gör att din faktura stämmer mer överens med din vattenförbrukning. Vattenmätaren kan även vara till hjälp för att upptäcka vattenläckor i din fastighet. Precis som tidigare ska mätarna bytas vart tionde år, vi byter till digital mätare när det är dags för mätarbyte hos dig.

Läs mer om de nya vattenmätarna här.