Nyheter

Detaljplan för Västra Industriområdet syd

Arbete med att ta fram planförslag pågår.

Kommunstyrelsen har beslutat att ge samhällsbyggnad i uppdrag att för prövning utarbeta förslag till ny detaljplan.

Planområdet ligger nordväst om Tomelilla centralort och angränsar till riksväg 19 i väster samt verksamhetsområde med riksväg 11 i norr. I söder och öster angränsar planområdet till jordbruksmark.

Senaste åren har förfrågan ökat på industrimark i Tomelilla. Syftet med detaljplanen är att skapa nya möjligheter för handel och industri i Tomelilla. Planprocessen sker enligt standardförfarande. 

Planprocessen enligt standardutförande som pdf.