Nyheter

Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl.

Laga kraft

Detaljplan för Stärkan 1 och Slakteriet 11 m.fl. antogs av Kommunfullmäktige den 19 december 2022 (§ 140) och detaljplanen vann laga kraft 17 januari 2023.