Nyheter

Detaljplan för Norra Hallen

Detaljplan för Norra Hallen antogs av Kommunstyrelsen 2018-05-09 och vann laga kraft 2018-05-31.