Nyheter

Detaljplan för F.d. skolan i Spjutstorp

Detaljplan för F.d. skolan i Spjutstorp antogs av Kommunfullmäktige 2013-12-16 och vann laga kraft 2014-01-11.