Nyheter

Detaljplan för del av Tomelilla 237:78

Detaljplanen för del av Tomelilla 237:78 antogs av Kommunstyrelsen 2017-03-01 och vann laga kraft 2017-04-05.