Nyheter

Detaljplan för del av Tjustorp 2:78

Detaljplan för del av Tjustorp 2:78 m.fl. (Smedstorps station) antogs av kommunstyrelsen 1 september 2021(§ 92) och vann laga kraft 29 september 2021.