Nyheter

Detaljplan för Del av Kv. Pantern

Detaljplan för del av Kv. Pantern antogs av Kommunstyrelsen 2014-06-04 och vann laga kraft 2014-07-09.