Nyheter

Detaljplan för Del av Kv. Hallen

Detaljplan för del av Kv. Hallen antogs av Kommunfullmäktige 2014-06-18 och vann laga kraft 2014-07-15.