Nyheter

Detaljplan för Busstorget i Onslunda

Detaljplan för Busstorget i Onslunda antogs av Kommunstyrelsen 2013-08-07 och vann laga kraft 2013-09-06.