Nyheter

Detaljplan för Brunnsviks gårdar

Detaljplan för Brunnsviks gårdar antogs av Kommunstyrelsen 2016-04-04 och vann laga kraft 2016-05-18.