Nyheter

Detaljplan för Brösarp 9:18

Detaljplanen för Brösarp 9:18 antogs av Kommunstyrelsen 2017-03-01 och vann laga kraft 2017-04-05.