Nyheter

Detaljplan för Brösarp 12:129 m.fl.

Detaljplan för Brösarp 12:129 m.fl antogs av Kommunfullmäktige 2014-03-31 och vann laga kraft 2014-05-03.