Nyheter

Detaljplan för Brösarp 11:16

Detaljplan för Brösarp 11:16 antogs av kommunstyrelsen 2018-06-13 och vann laga kraft 2018-07-12.