Nyheter

Detaljplan för Balder 6

Detaljplan för Balder 6 antogs av Kommunstyrelsen 2018-06-13 och vann laga kraft 2018-07-12.