Nyheter

Demokratidag bland unga

Barnkonventionen blir lag den 1 jan 2020 och det uppmärksammar man i Tomelilla kommun med en demokratidag.

Alla kommunens elevråd, några politiker och inbjudna tjänstemän samlades i Smedstorps medborgarhus för att prata om barns rättigheter och den kommande lagen.

- Det är en oerhört givande dag när vi samlar vuxna och unga på det här viset, säger Bengt Persson, skolchef. Ungdomarna har jätteviktiga saker att säga och det når fram till de vuxna på ett annat vis i mindre grupper när diskussioner uppstår.

Under förmiddagen blandades föreläsning med workshop och deltagarna fick många svåra uppgifter att fundera över som tillexempel att välja ut vilka nio punkter man tyckte var allra viktigast i barnkonventionen.

- Det är viktigt att vi uppmärksammar och pratar om barnkonventionen eftersom den ska bli lag, säger Ellinor Andersson från Kastanjeskolans elevråd.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Konventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet.

Det går att läsa mer om barnkonventionen på Unicef och barnombudsmannens webbplatser.