Nyheter

Delat ansvar för snöröjningen

Nu ligger det ett vitt täcke av snö på många platser i vår kommun och vi börjar få frågor om snöröjning. Ansvaret för snö- och halkbekämpning delar kommunen med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare. Halkbekämpning utförs både i förebyggande syfte och vid behov på huvudgator, gång- och cykelvägar.

Vid snöröjning prioriterar vi huvudgator och gång- och cykelvägar innan vi plogar övriga kommunala gator.

Fastighetsägarens ansvar:

  • Du ska se till att trottoarer utanför din tomt är säkra genom att skotta, sanda, eller grusa. Tänk på att inte placera snöhögar på olämpliga ställen. 
  • Snö och istappar ska röjas bort från tak och takrännor.
  • Brunnar ska hållas fria från snö och is så att smältvattnet kan rinna undan.
  • Tänk också på att röja väg upp till din brevlåda, samt till dina avfallskärl, så att posten och sophämtningen kommer fram.

Läs mer om hur vi arbetar med snöröjning och hur vi kan hjälpas åt här.