Nyheter

Tomelillapodden #23

Maria Jansson jobbar som anhörigsamordnare och är också ordförande i fackförbundet vision. I det här avsnittet av Tomelillapodden berättar hon om stödet kommunen kan bidra med för anhöriga som vårdar en närstående. 

– Vi tittar på varje enskild person och försöker stötta och hjälpa dem i den situationen de är i. Vi har också ett helhetsperspektiv, på hela familjen, så att alla får stöd och hjälp. Man kan inte förändra situationen utan man måste göra det bästa av situationen, säger Maria.