Nyheter

Dags för ombyggnad av torgytan i centrala Tomelilla

Kommunen genomför satsningar på cykelväg och gångstråk, skapar förutsättningar för ett levande torg och för in fler träd och andra växter i miljön.

I början av april var det byggstart för cykelbanan på norra sidan av torget i centrala Tomelilla. Ombyggnaden av själva torgytan påbörjas veckan efter påsk.

På torget skapar vi:

  • gröna oaser med planteringar och träd på torgytan
  • markerade bokningsbara platser för torghandel med inkopplad strömmöjlighet
  • en plats för aktivitet med ett tillgänglighetsanpassat scenområde och ett aktivitetsområde med balans-och motorikredskap anpassat för barn
  • ny belysning 
  • cykelstråk

Framkomligheten på sträckan är begränsad under perioden och under vissa perioder kommer Norregatan, norra och södra delen av torget samt Centralgatan vara avstängd för trafik. Skyltning för omledning av trafik kommer finnas på plats.

Arbetet är en del i utvecklingen av Tomelilla centrum och cykelbanan ska binda ihop södra delen av Tomelilla, centrum och stationen på ett trafiksäkert sätt.

Läs mer om centrumutvecklingen och vad som ska hända på torget här.