Nyheter

Dags för årliga trygghetsmätningen

Vilka problem ser invånarna där de bor? Känner de sig trygga när de rör sig ute på kvällarna? Bland annat detta kommer polisen tillsammans med de 58 kommunerna inom polisregion Syd att undersöka i årets lokala trygghetsmätning.  I Tomelilla kommun kommer 900 personer att få enkäten.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att polis och kommun ska få bättre kunskap om medborgarnas uppfattning om sin boendemiljö, ställs frågor också om den.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

900 personer i Tomelilla kommun kommer att få undersökningen hemskickad.  Totalt kommer 73 800 personer mellan 16 och 85 år boende inom polisregion Syd att få möjlighet att svara.

Undersökningen skickas ut den 16 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras senare under hösten.